Joe Rosen

Utworzone: czwartek, 29, sierpień 2013 / Star Wars 1977-1986
Tags: Jo Duffy, Ron Frenz, M. Hands, Joe Rosen, Glynis Wein, Louise Jones, James Shooter
Tytuł orginalny: Star Wars: Diplomacy Numer: 82 Scenariusz: Jo Duffy Rysunki: Ron Frenz Tusz: M. Hands Litery: Joe Rosen Kolor:  Glynis Wein Edytor: Louise Jones, James Shooter Data wydania: Kwiecień ... [ +++ ]
Utworzone: czwartek, 29, sierpień 2013 / Star Wars 1977-1986
Tags: Jo Duffy, Ron Frenz, Tom Palmer, Joe Rosen, Glynis Wein, Louise Jones, James Shooter
Tytuł orginalny: Star Wars: Ellie Numer: 80 Scenariusz: Jo Duffy Rysunki: Ron Frenz Tusz: Tom Palmer Litery: Joe Rosen Kolor:  Glynis Wein Edytor: Louise Jones, James Shooter Data wydania: Luty 1984 ... [ +++ ]
Utworzone: czwartek, 29, sierpień 2013 / Star Wars 1977-1986
Tags: David Michelinie, Luke McDonnell, Bob Layton, Joe Rosen, Glynis Wein, Louise Jones, James Shooter
Tytuł orginalny: Star Wars: Hoth Stuff! Numer: 78 Scenariusz: David Michelinie Rysunki: Luke McDonnell Tusz: Bob Layton Litery: Joe Rosen Kolor:  Glynis Wein Edytor: Louise Jones, James Shooter Data ... [ +++ ]
Utworzone: czwartek, 29, sierpień 2013 / Star Wars 1977-1986
Tags: Jo Duffy, Ron Frenz, Tom Palmer, Joe Rosen, Glynis Wein, Louise Jones, James Shooter
Tytuł orginalny: Star Wars: Chanteuse of the Stars... Numer: 77 Scenariusz: Jo Duffy Rysunki: Ron Frenz Tusz: Tom Palmer Litery: Joe Rosen Kolor:  Glynis Wein Edytor: Louise Jones, James Shooter  ... [ +++ ]
Utworzone: czwartek, 29, sierpień 2013 / Star Wars 1977-1986
Tags: Jo Duffy, Ron Frenz, Tom Palmer, Joe Rosen, Glynis Wein, Louise Jones, James Shooter
Tytuł orginalny: Star Wars: Tidal Numer: 75 Scenariusz: Jo Duffy Rysunki: Ron Frenz Tusz: Tom Palmer Litery: Joe Rosen Kolor:  Glynis Wein Edytor: Louise Jones, James Shooter Data wydania: Wrzesień ... [ +++ ]
Utworzone: czwartek, 29, sierpień 2013 / Star Wars 1977-1986
Tags: Jo Duffy, Ron Frenz, Tom Palmer, Joe Rosen, Stan .G, Louise Jones, James Shooter
Tytuł orginalny: Star Wars: Fool's Bounty Numer: 72 Scenariusz: Jo Duffy Rysunki: Ron Frenz Tusz: Tom Palmer Litery: Joe Rosen Kolor:  Stan .G Edytor: Louise Jones, James Shooter Data wydania: Czerwiec ... [ +++ ]
Utworzone: czwartek, 29, sierpień 2013 / Star Wars 1977-1986
Tags: David Michelinie, Walter Simonson, Tom Palmer, Joe Rosen, Glynis Wein, Louise Jones, James Shooter
Tytuł orginalny: Star Wars: Golrath Never Forgets! Numer: 65 Scenariusz: David Michelinie Rysunki: Walter Simonson Tusz: Tom Palmer Litery: Joe Rosen Kolor:  Glynis Wein Edytor: Louise Jones, James ... [ +++ ]
Utworzone: piątek, 23, sierpień 2013 / Star Wars 1977-1986
Tags: David Michelinie, Walter Simonson, Tom Palmer, Joe Rosen, Don Warfield, Al Milgrom, James Shooter
Tytuł orginalny: Star Wars: Bazarre Numer: 59 Scenariusz: David Michelinie Rysunki: Walter Simonson Tusz: Tom Palmer Litery: Joe Rosen Kolor:  Don Warfield Edytor: al Milgrom, James Shooter Data ... [ +++ ]
Utworzone: czwartek, 11, lipiec 2013 / Star Wars 1977-1986
Tags: Archie Goodwin, Michael Golden, Terry Austin, Litery: Joe Rosen, Jim Shooter
Tytuł orginalny: Star Wars: Riders in the Void! Numer: 38 Scenariusz: Archie Goodwin Rysunki: Michael Golden Tusz: Terry Austin Kolory: Michael Golden Litery: Joe Rosen Edytor: Archie Goodwin Edytor i ... [ +++ ]
Utworzone: czwartek, 11, lipiec 2013 / Star Wars 1977-1986
Tags: Archie Goodwin, Carmine Infantino, Bob Wiacek, Petra Goldberg, Joe Rosen, Jim Shooter
Tytuł orginalny: Star Wars: Thunder in the Stars! Numer: 34 Scenariusz: Archie Goodwin Rysunki: Carmine Infantino, Bob Wiacek Kolory: Petra Goldberg Litery: Joe Rosen Edytor: Archie Goodwin Edytor i dyrektor: ... [ +++ ]
Utworzone: poniedziałek, 11, luty 2013 / Star Wars 1977-1986
Tags: Archie Goodwin, Carmine Infantino, Gene Day, Ben Sean, Joe Rosen, Archie Goodwin, Jim Shooter
Tytuł orginalny: Star Wars: Seige at Yavin! Numer: 25 Scenariusz:Archie Goodwin Rysunki: Carmine Infantino, Gene Day Kolory: Ben Sean Litery: Joe Rosen Edytor: Archie Goodwin Edytor i dyrektor: Jim Shooter ... [ +++ ]
Utworzone: wtorek, 30, październik 2012 / Star Wars 1977-1986
Tags: Roy Thomas, Howard Chaykin, Frank SpringerJoe Rosen, Carl Gafford, Archie Googwin
Tytuł orginalny: Star Wars: New Planets, New Perils! Numer: 7 Scenariusz: Roy Thomas Rysunki: Howard Chaykin, Frank Springer Litery: Joe Rosen Kolor:  Carl Gafford Edytor: Archie Googwin Data wydania: ... [ +++ ]
Utworzone: piątek, 21, wrzesień 2012 / Star Wars 1977-1986
Tags: Archie Goodwin, Carmine Infantino, Terry Austin, Joe Rosen, Janice Cohen, Roy Thomas
Tytuł orginalny: Star Wars: Star Search! Numer: 11 Scenariusz: Archie Goodwin Rysunki: Carmine Infantino, Terry Austin Litery: Joe Rosen Kolor:  Janice Cohen Edytor: Roy Thomas Data wydania: ... [ +++ ]
Utworzone: piątek, 06, lipiec 2012 / Star Wars 1977-1986
Tags: David Micheline, Walter Simonson, Tom Palmer, Joe Rosen, Jim Salicrup, Jim Shooter
Tytuł orginalny: Star Wars: Pariah! Numer: 62 Scenariusz: David Micheline Rysunki: Walter Simonson Tusz: Tom Palmer Kolory: Tom Palmer Litery: Joe Rosen Edytor: Jim Salicrup Edytor i dyrektor: Jim Shooter ... [ +++ ]
Utworzone: piątek, 06, lipiec 2012 / Star Wars 1977-1986
Tags: David Micheline, Marvel, Walt Simonson, Tom Palmer, Don Warfield, Joe Rosen, Louis Jones, Jim Shooter
Tytuł orginalny: Star Wars: Plif! Numer: 55 Scenariusz: David Micheline Rysunki: Walt Simonson Tusz: Tom Palmer Kolory: Don Warfield Litery: Joe Rosen Edytor: Louis Jones Edytor i dyrektor: Jim Shooter ... [ +++ ]
Utworzone: czwartek, 05, lipiec 2012 / Star Wars 1977-1986
Tags: Marvel, Mary Jo Duffy, Kerry Gammill, Tom Palmer, Glynis Wein, Joe Rosen, Louis Jones, Jim Shooter
Tytuł orginalny: Star Wars: The Stenax Shuffle Numer: 70 Scenariusz: Mary Jo Duffy Rysunki na stronach 1,5-16,18-21: Kerry Gammill Rysunki na stronach 2-4,17,22:  Tom Palmer Tusz: Tom Palmer Kolory: ... [ +++ ]
Utworzone: czwartek, 05, lipiec 2012 / Star Wars 1977-1986
Tags: Jo Duffy, Marvel, Ron Frenz, Tom Palmer, Glynis Wein, Joe Rosen, Louis Jones, Jim Shooter
Tytuł orginalny: Star Wars: Lahsbane Numer: 73 Scenariusz: Jo Duffy Rysunki: Ron Frenz Tusz: Tom Palmer Kolory: Glynis Wein Litery: Joe Rosen Edytor: Louis Jones Edytor i dyrektor: Jim Shooter EAN: 07148602817 ... [ +++ ]
Utworzone: czwartek, 05, lipiec 2012 / Star Wars 1977-1986
Tags: Jo Duffy, Ron Frenz, Tom Palmer, Christie Scheele, Joe Rosen, Louis Jones, Jim Shooter, Marvel
Tytuł orginalny: Star Wars: Return to Stenos Numer: 71 Scenariusz: Jo Duffy Rysunki: Ron Frenz Tusz: Tom Palmer Kolory: Christie Scheele Litery: Joe Rosen Edytor: Louis Jones Edytor i dyrektor: Jim Shooter ... [ +++ ]
Utworzone: czwartek, 05, lipiec 2012 / Star Wars 1977-1986
Tags: Marvel, David Michalinie, Gene Day, Tom Palmer, Glynis Wein, Joe Rosen, Louise Jones, Jim Shooter
Tytuł orginalny: Star Wars: Death in the City of Bone! Numer: 69 Scenariusz: David Michalinie Rysunki: Gene Day Tusz: Tom Palmer Kolory: Glynis Wein Litery: Joe Rosen Edytor: Louise Jones Edytor i dyrektor: ... [ +++ ]
Utworzone: czwartek, 05, lipiec 2012 / Star Wars 1977-1986
Tags: Marvel, Michael Fleisher, David Michelinie, Joe Brozowski, Vince Colletta, Glynis Wein, Joe Rosen, Jim Salicrup, Jim Shooter
Tytuł orginalny: Star Wars: Serphidian Eyes Numer: 64 Scenariusz: Michael Fleisher,  David Michelinie Rysunki: Joe Brozowski Tusz: Vince Colletta Kolory: Glynis Wein Litery: Joe Rosen Edytor: Jim ... [ +++ ]
Strona 1 z 2