Tytuł gazety: Fantastyka  fantastyka 6 1992 1
Rok wydania:
Czerwiec 1992
Numer: 6 (117)
Cena: 12 000 zł

Iluzja doskonałaIluzja doskonałaIluzja doskonałaIluzja doskonałaIluzja doskonałaIluzja doskonałaIluzja doskonałaIluzja doskonała